U sklopu Dana Obrtničke škole u Bjelovaru, SPK Grip dobio je poziv da održi prezentaciju o sportskom penjanju zainteresiranim učenicima.

Prezentacija Obrtnička škola_1

Član Kluba Zvonimir P je tako u srijedu 30.4.2014. u Obrtničkoj školi održao prezentaciju o sportskom penjanju. Kroz prezentaciju objašnjeno je što je to sportsko penjanje, kako je nastalo, zašto je tako atraktivno i zanimljivo, a kroz razna pitanja učenici su razbili predrasude o opasnostima bavljenja ovim sportom. U kratkoj demontraciji pokazana je oprema koju koriste sportski penjači i način na koji se koristi. Na kraju, učenici su pozvani da dođu isprobati penjanje na Tornju te da se pridruže sportsko penjačkoj školi!
Zahvaljujemo Obrtničkoj školi i Katarini Belančić na pozivu!

Tekst: Zvonimir P

Samo članovi imaju pravo komentiranja.